Mer om m/s Rotösund

Mer om m/s Rotösund

På turerna från Vingens hamn tar vi 12 passagerare. Så alla får god plats med möjlighet att sitta på för- och akterdäck. I salongen finns plats för alla alla vid bord.

M/S Rotösund är byggd i aluminium på Dockstavarvet 1975. Hon beställdes som snabbgående lotsbåt men byggdes efter ett par år om till passagerarbåt. Hon har bl.a. gått i trafik för Waxholmsbolaget till Furusund.

2005 – 2007 hade hon Åmål som hemmahamn under namnet “Sirena”. Senaste åren har fartyget varit charter- och taxibåt i Mälaren och Stockholms skärgård. Sedan 2016 går hon åter i trafik Vänern med Vingens hamn i Ånimskog som fartygets hemmahamn.

Rotösund har en längd på cirka 13 meter och en bredd på 3,5 meter. Maskineriet är två nya Vetusdieslar (2019) på vardera 210 hkr. Hjälpmaskin Vetus för elförsörjning. Bogpropeller.

Toalett finns ombord.

Marschfart är drygt 12 knop men i den prickade leden Vingen – Limskär håller vi behagliga 5 knop.

Redare är Sune Tholin, Ånimskog, som oftast även är fartygets befälhavare. Som inledning på turen berättar denne kortfattat om Vänern, Vingens hamn och färden från Vingen ner till Köpmannebrobukten,

Advertisement