Turbåt från Vingens hamn genom intressant och orörd Vänerskärgård. / Lake Vänern archipelago by boat.

 

M/S Rotösund går sommartid från Vingens brygga i Ånimskog söder om Åmål. Ta av från E45 mitt emot Ånimskogs campingplats vägskylt Ö Bodane 6 kilometer. Kör mot Ö Bodane tills vägen tar slut vid Vänern. Från parkeringsplatsen till bryggan är det cirka 200 meter. (Den som har svårt att gå kan köra personbil ända ut till bryggan.) Toalett finns ombord.

Tvåtimmarsturen går genom orörd och obebyggd Vänerskärgård. I huvudsak i lugna vatten och inomskärs i Yttre Bodanes naturreservat. Hit har man hittills endast kunna komma med egen båt. Framme vid Limskär och Köpmannebrobukten går vi norrut igen mot bryggan i Vingens hamn.

Ordinarie turerna 2019 är avslutade. Nästa års turer beräknas inledas andra hälften av juni.

Kontakt e-post: sune.tholin@mac.com    

Ingen servering ombord. Ta gärna med egen fikakorg.

Turer kan bli inställda vid otjänlig väderlek eller annan oförutsedd orsak.

______________________

Unknown.png Passenger vessel Rotösund goes through untouched and uninhabited archipelago in  Lake Vänern. Normally calm waters. Two hours trip. Start at Vingens hamn, in Ånimskog.

Regular tours for 2019 are now completed. Next years tours are planned to commence late June.

Tours can be cancelled due to bad weather or other unpredictable matters.

No serving on board. But feel free bring your own picnic basket.

Contact e-mail:  sune.tholin@mac.com